ΦΟΝΤΟ ΑΕΒΕ - Main Section

A Πλύσιμο στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 30°C , πρόγραμμα βαμβακερών υφασμάτων
B Πλύσιμο στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 40°C , πρόγραμμα βαμβακερών υφασμάτων
C Πλύσιμο στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 50°C , πρόγραμμα βαμβακερών υφασμάτων
D Πλύσιμο στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 60°C , πρόγραμμα βαμβακερών υφασμάτων
E Πλύσιμο στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 90°C , πρόγραμμα βαμβακερών υφασμάτων
F Όχι χλώριο
G Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία (120°C)
H Σιδέρωμα σε μέτρια θερμοκρασία (160°C)
I Σιδέρωμα σε μέγιστη θερμοκρασία (210°C)
J Όχι σιδέρωμα
K Στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε διαλυτικό υλικό εκτός από τρι-χλοροαιθυλένιο
L Όχι στεγνό καθάρισμα
M Όχι στεγνό καθάρισμα
N Όχι στεγνωτήριο
O Στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία
P Στεγνωτήριο σε υψηλή θερμοκρασία
Q Στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία
R Πλύσιμο στο χέρι
S Όχι Πλύσιμο
T Πλύσιμο στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 30°C , πρόγραμμα συνθετικών υφασμάτων, στύψιμο σε χαμηλές στροφές
U Πλύσιμο στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 40°C , πρόγραμμα συνθετικών υφασμάτων, στύψιμο σε χαμηλές στροφές
V Πλύσιμο στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 60°C , πρόγραμμα συνθετικών υφασμάτων, στύψιμο σε χαμηλές στροφές
Z Πλύσιμο στο χέρι, μέγιστη θερμοκρασία 30°C, βαμβακερά
a Πλύσιμο στο χέρι, μέγιστη θερμοκρασία 40°C, βαμβακερά
b Πλύσιμο στο χέρι, μέγιστη θερμοκρασία 60°C, βαμβακερά

2.000
υφάσματα!

×