ΦΟΝΤΟ ΑΕΒΕ - Main Section

Να θυμάστε ότι για τα βαμβακερά υφάσματα είναι αναμενόμενη πιθανή συρρίκνωση κατά το πλύσιμο ή το στέγνωμα, σε ποσοστό έως και 5%.

2.000
υφάσματα!

×